Kampen för den oskuldsfulla blicken

”There are cathedrals everywhere for those with the eyes to see”. Orden är livsstilsgurun tillika -vraket Jordan B Petersons. Han twittrade aforismen den nionde mars 2023 tillsammans med en bild föreställande solskenet genom en vattenflaska av märket Evian. Den mycket populära tweeten kan sägas symbolisera slutet på bilden av Peterson som en farlig intellektuell renegat […]

Självbekräftelser

Skuld förutsätter förlåtelse, annars är den ihålig. För när alla bär på skuld finns det ingen som bär på en av betydelse. Varje kultur inser det till slut och utvecklar därför tekniker för att befria sig. Mest framgångsrik är den kristna bikten, som befriar genom erkännande och paradoxalt nog stärker biktarens jag genom att denne […]

Kontroll eller Listans Historia

Vi kan själva känna av listans makt i vårt vardagsliv. En att-göra-lista ger dig makt över dig själv, om du väljer att underkasta dig den. Att vara med på rätt sorts lista kan ge dig tillträde till annars slutna rum, medan att vara med på fel sort kan kraftigt begränsa din frihet. Men vad är […]

Om tvivlet och Moder Jord

Hettan ligger tjock. Ett osynligt gasmoln tätt inpå huden, omöjligt att undfly. Inte ens trädens eller markisernas skuggor, inte ens fiken, biblioteken eller krogarna erbjuder någon respit. Det är svårt att tänka. Omöjligt att säga någonting annat än de första orden som dyker upp i skallen. Sirener tjuter både till höger och vänster om dig […]

Plastens historia

År 1945 drömde två brittiska kemister om en värld helt och hållet i plast. Victor Yarsley och Edward Couzens skrev om den stundande Plastic Age, där människan var omgiven av plast från vaggan till graven. Barnen skulle födas in i en värld full av färger och ljusa, glansiga ytor. Allt skulle vara gjort av plast: […]

Har du ett utseende?

Har du ett utseende? Är det verkligen säkert att du faktiskt har ett utseende? Du tycker kanske den här frågan är dum. Det är klart du har ett utseende, alla har ju det. Men har du det? Hur kan du veta det så absolut? Lätt, säger du. Kanske får du en skymt av “ditt utseende” […]

En tidsenlig betraktelse

Skillnaden mellan det förflutna och framtiden är en fråga om öppenhet, men också om visshet. Vi har makten att forma vår morgondag. Gårdagen är hugget i sten. Men just eftersom det kommande ännu inte är avgjort kan vi inte heller säga oss veta något om den, utöver olika vaga sannolikhetsutsagor. Först när något faktiskt har […]

Tusen och en text om Gift vid första ögonkastet

Den 10:e april sändes första avsnittet av årets säsong av Gift vid första ögonkastet. Programmet är ett av få exemplar av “lägerelds-TV” som finns kvar i vårt splittrade mediaekosystem. För den oinvigde är upplägget att ett antal deltagare paras ihop med varandra och gifter sig första gången de träffas. De har blivit ihopparade av ett […]

Häng Moralen!

Mycket av det obehag vi känner inför Sanningens död tycks komma från rädslan för att det inte längre skulle finnas någon moral. Redan mellanbrodern Karamazov utropade med fasa att “Om Gud är död är allt tillåtet!” och mycket av den moralfilosofi som bedrivs idag utgörs av en desperat jakt på en ersättare. Även utanför akademins […]

Sluta läs, framtiden väntar!

Det finns ingen mer allvarlig kris för det “bildade Sverige” än läsandets kris. Människor läser allt mindre, det är sedan gammalt. Dessutom läser människor fel saker. [Banal litteratur för själsligt fattiga] istället för [Framtida klassiker för intellektuella]. Du kan själv sätta in passande boktitlar i föregående mening. Allmänbildningens vita marmorslott är nu sprucket och bara […]